Sparringpartner en coach.

Naast de vraag naar juridische expertise en -ondersteuning blijkt in toenemende mate behoefte te zijn aan iemand die de rol vervult van klankbord of sparring partner. Leidinggevenden willen hun handelen of ideeën over koerswijzigingen in de organisatie soms toetsen aan iemand buiten de kring van de betrokken managers. Ook vervullen wij de rol van klankbord voor (young) professionals die behoefte hebben aan afstemming over de aanpak van hun carrière. In alle gevallen nemen wij dan ook de juridische gevolgen van bepaalde scenario’s mee. Het komt voor dat een betrokkene op basis hiervan zijn gedachten over koerswijzingen bijstelt en/of besluit tot een aanpassing in het carrièrepad.